Portret Stanisława Augusta w kapeluszu z piórami

po 1780