Portret Stanisława Lubomirskiego

ok. 1780
olej, płótno, 86 x 63,5 cm
Muzeum Narodowe w Warszawie