Portret córki artysty, Anny

1800
olej, płótno, 93,5 x 71 cm

ostatni właściciel: Muzeum Narodowe, Warszawa