Portret Ewy z Chreptowiczów Brzostowskiej z córką Izabellą

1805
olej, płótno, 71 x 56 cm

ostatni właściciel: Rajnold Przeździecki, Warszawa

zaginiony w 1944