Chrzest Chrystusa

1879
olej, płótno, 490 x 245 cm

Do 1944 obraz znajdował się w kościele Wszystkich Świętych w Warszawie. Kościół wraz z wyposażeniem został zniszczony podczas powstania warszawskiego.