Autoportret w lustrze

olej, p³ótno, 82 x 56 cm
Muzeum Narodowe we Wroc³awiu