Portret Antoniego Franciszka Rozwadowskiego

olej, płótno, 94 x 74,5 cm
Muzeum Narodowe we Wrocławiu