Portret Wacława Gutakowskiego

olej, płótno

ostatni właściciel: Mieczysław Chłapowski,  Kopaszewo

zaginiony 1944