Druga Brygada 

1915
olej, p³ótno

Muzeum Wojska Polskiego, Warszawa